Suomen vesiä ollaan yksityistämässä?

Kävin tuossa  15. -16.2.2010 Helsingissä tutustumassa Marko ”nälkä” Sihvoseen ja katsomassa missä tässä pohjavesiasiassa on oikein kyse. Ja eihän tuo eduskunnan istunto uudesta vesilaista saatana hyvältä näyttänyt. Veli-Pekka Kortelainen sanoi tämän asian jo riittävän hyvin, joten lainaan laiskuuttani häntä.

päivitys 21.2.2010: Tiivistelmä suomen EU:n korruption tasosta näkökulmasta Marko vastaan…

”Makean veden ja pohjaveden varannot ovat meille kaikille suomalaisille kuuluvaa kansallinen luonnonvara, jota EI saa yksityistää eikä myydä ulkomaiseen omistukseen.”

”Kansainväliset suuryhtiöt ovat kilvan rynnänneet käsiksi vesimarkkinoille, ja ovat lohkaisseet isot siivut itselleen kaikkien sellaisten kehitysmaiden varannoista, joissa liberalisointi on toteutettu. Paikallisten vesifirmojen omistus on siirtynyt kansainvälisten suuryritysten hallintaan, kuten mm. Nestle,Coca-Cola, PepsiCo. Markkinat ovat jo nyt valtavat. Tutkimuksista riippuen markkinoiden eli kulutuksen arvoksi ilmoitetaan 132-234 miljardia.

Taistelu vedestä voi olla likaista peliä. Esa Vaherto, 72 v. omistaa pohjavesialueen Petäjävedellä lähellä Jyväskylää. Hän kieltäytyi myymästä sitä suuryrityksille. ”Sattumalta” hänen talonsa on paloi viime viikolla… Makes you think?

Tätä kaikkea on valmisteltu vaihvihkaa jo ainakin viimeiset 15 vuotta. Vesi on lähdössä ulkomaille. Asiaan liittyvät ainakin seuraavat lakien ja säädösten muutoshankkeet:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090277 (Vesilain uudistus)

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090099 (Luonnonsuojelu)

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090100 (Ympäristönsuojelu)

Ja myös turvallisuusnäkökohdat on huomioitu. Tämä mahdollistaa aseellisten joukkojen (oma armeijamme tai kaupalliset turvallisuuspalvelut) tuomisen vartioimaan ulkomaisessa omistuksessa olevia kohteita, koskee vesialueiden ohella myös mm. Nordstreamia:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080219

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090239

Sekä:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090265

Tämän kaiken seurauksena veden hinta tulee nousemaan ihan hiton paljon Suomessa, maanomistajat eivät enää saa hyödyntää omia maitaan eivätkä liikkua niillä vapaasti, jos niillä on pohjavettä, ja nämä maat voidaan pakkolunastaa helposti häneltä pois, jos niin halutaan.

Eli suomeksi sanottuna: Ne halvatun rotat aikovat viedä meiltä, Suomen kansalta, meille kuuluvat vesivarat, viedä suurimman osan ulkomaille, ja myydä meille siitä rippeet takaisin hiton kalliilla hinnalla, pullo ja kuutio kerrallaan.

lähde: http://turjalainen.blogspot.com/2010/02/skandaali-viinivaaranpohjavesihankeen.html

Toivon, että meidän suomalaisten ei tarvitse mennä tässä maailman laajuisessa vesiskandaalissa niin pitkälle kuin Boliviassa vaan saamme rauhanomaisella protestoinnilla suomen päättäjät kerrankin kansansa puolelle!

Tukekaa Marko Sihvosen rauhanomaista taistelua pohjavesiemme puolesta ja käykää mahdollisuuksienne mukaan ihmeessä paikan päällä, kuten minä kävin täältä Turusta!

Jos ette pääse itse moikkaamaan Markoa tai ole vallassa kirjoittaa ja muokata uutta vesilakia, niin käykää edes allekirjoittamassa adressi oikeudestanne pohjaveteen!


Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei uuteen vesilakiin saa jättää minkäänlaisia porsaanreikiä pohjavesien pakkolunastukseen tai minkäänlaiseen muuhun turmelemiseen ”taloudellien hyödyn” nimissä. Sen sijaan Suomen pohjavesiämme tulee suojella ja vaalia koko kansakunnan yhteisenä kansallisaarteena.

http://www.adressit.com/oikeuspohjaveteen

Mitä pitää tapahtua jotta suomen kansa on valmis puolustamaan itseään ja elinmahdollisuuksiaan??

ps. Oltiinpa pohjavesiämme pakkolunastamassa tai ei, niitä tulee mielestäni silti suojella ja vaalia koko kansakunnan yhteisenä aarteena.

Mainokset

4 responses to this post.

 1. Asiallista tekstiä, ja kiva kun tekstini kelpasi lainattavaksi.

  Taistelu pienen ihmisen ja hänen perusoikeuksiensa puolesta jatkuu!

  Vastaus

 2. Posted by BOP A LENA on 12.03.2010 at 18.58

  Vesi taitaa ollakin valitettavasti enää ainoa” kansallisaarre” Suomessa. Suomalaisten elämä tehdään niin ahtaaksi asua täällä, että on pakko muuttaa maasta pois. Adressitkaan ei valitettavasti toimi vaikka niihin kuinka nimiänsä laittaa, silti Suomi liittyi EU:n vaikka Jo Ey listoihin kansa vastasi ei..
  Kyl kaipaan Suomen markkaa

  Vastaus

 3. […] 20.02.2010: Suomen vesiä ollaan yksityistämässä? (Mouho) […]

  Vastaus

 4. Kalliot on yksi luonnonvaramme ja lisäksi tuhotaan elämä ihmisiltä kodeissa. Räjähdysainelaki ja
  asetus estää laillisilla keinoilla asutuksen viereen tulemisen.

  SISÄMINISTERIÖN JA POLIISIN YHTEISET SALAISUUDET
  -Eräitä esimerkkejä elävästä elämästä-

  Onko hallituksella aikomustakaan alkaa selvittämään sitä, että sisäministeri Anne Holmlund ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero antavat kivilouhimoiden ja murskaamoiden toistuvasti rikkoa räjähdysainelakia 2005/390 ja –asetusta 1999/59?

  Ko. yrityksille myydään räjähdysaineita vastoin lainsäädäntöä. Nämä yritykset rikkovat toistuvasti räjähdysaineiden käyttö- ja varastointimääräyksiä. Toistuvasti sivuutetaan ilmoitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus, jotka on määrätty laissa.

  Laajamittaiselle räjähdysaineen käsittelylle ja varastoinnille lupa haetaan Turvatekniikan keskukselta. Määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta on määritetty laissa ”Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)”. Tämä laki sekä ”Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja turvallisesta varastoinnista 59/1999” perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II –direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomi on sitoutunut noudattamaan.

  Kymmenissä tapauksissa ympäri Suomea lain mukaan ei olisi lainkaan mahdollisuutta perustaa louhimoja ja murskaamoja suojaetäisyyksien ja muiden turvallisuuteen vaikuttavien asioiden vuoksi. Silti Holmlund, Paatero, Sisäministeriö ja Turvatekniikan keskus sallivat räjähdysaineen laittoman käytön ja varastoinnin.

  Kotikaupungissaan Porissakin ministeri Holmlund antaa Lemminkäisen laittoman toiminnan jatkua. Tässä lainaus Porin kaupungin ympäristölupapäätöksestä:
  ”Laitoksen toiminnassa käytetään räjähdysaineita keskimäärin 55 tonnia vuodessa (maksimi 77 t/a). Räjähdysainevarastolle haetaan tarvittaessa lupa Teknilliseltä tarkastuskeskukselta ja ne suojataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.”
  http://www.pori.fi/ymparisto/luvat/paatokset/lemminkainen13.6.2006.pdf

  Tässä ilmoitetaan, kuinka paljon räjähdysaineita käytetään, mutta unohdetaan, että räjähdysaineiden käyttö ja varastointi ovat luvanvaraista toimintaa ja niihin liittyy velvoitteita. Niitä ei voi noin vain käyttää.

  Toinen esimerkki löytyy Tyrnävältä murskaamolta. Mitään lupia ei ole haettu, eikä niitä olisi mahdollista saadakaan. Yrittäjä ilmoittaa käyttävänsä 10000 kg räjähdysainetta kerralla. Räjäytyksien vuoksi talot ovat vaurioituneet ja 30 kilon kivi on lentänyt asukkaan viereen. Oulun poliisipäällikkö katselee muualle. Tyrnävällä rikos jatkuu edelleen.

  Kolmas esimerkki on muutaman vuoden takainen Friisilän onnettomuus. Ihmisiä loukkaantui vakavasti ja talot tuhoutuivat. Tutkintapöytäkirjoihin merkittiin räjähdysaineita käytetyn kerralla 5 kg. Friisilässäkin oli kyse valvonnan laiminlyönneistä poliisin ja Tukesin toimesta. Onnettomuutta ei olisi voinut tapahtua, jos olisi toimittu lain edellyttämällä tavalla. Todellisuudessa sielläkin selvityksen tekivät tutkijat ja viranomaiset, jotka olivat myös tutkinnan kohde.

  Tukes ja Sisäministeriö eivät välitä laeista, joita lain mukaan tulee noudattaa räjähteiden käytössä ja varastoinnissa. Kun onnettomuus sattuu, osataan kuitenkin lukea lakia :
  Lainaus onnettomuustutkintalautakunnan raportista sivulta 40: http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/itrcn89ov5.pdf Onnettomuus tapahtui vuonna 2006.

  ” 2.5.1 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

  Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua muun muassa räjähteiden käytöstä, varastoinnista ja
  säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö- ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.
  Lakia sovelletaan räjähteille asetettaviin vaatimuksiin sekä niiden käyttöön, siirtoon,
  hallussapitoon, varastointiin ja säilytykseen.

  Yleisten turvallisuusperiaatteiden (2.luku) (ns. selvilläolovelvollisuuden) mukaan toiminnanharjoittajan”
  Räjähdeasetus (473/1993)

  Asetuksen 76 §:ssä velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan poliisille kaikista räjäytystöistä lukuun ottamatta vähäisiä räjäytystöitä.

  mutta jätetään huomiotta

  Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980)

  Tämä päätös edellyttää, että räjähteet varastoidaan työmaalla ja muussa tilapäisessä varastoinnissa standardin SFS 4397 tai SFS 4398 mukaisesti rakennetuissa ja varustetuissa varastoissa tai TUKESin tyyppihyväksymissä muissa varastosuojissa.
  Päätöksessä velvoitetaan työmaalla käytettävien tilapäisten räjähdevarastosuojien osalta noudattamaan valtioneuvoston päätöksen (410/1986) vaatimuksia suojaetäisyyksien osalta.

  Räjäytys- ja louhintatyömaiden valvonta
  Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja sen alemman asteisten säädösten noudattamista valvovat Turvatekniikan keskus sekä poliisi ja pelastusviranomainen. Turvatekniikan keskus valvoo työmaalla tapahtuvaa räjähteiden tilapäistä varastointia myöntämällä varastointilupia ja tekemällä niiden käyttöönottotarkastuksia.

  Voi vain pelolla miettiä, minä päivänä sattuu onnettomuus, jossa tuhannet kilot räjähdysainetta räjähtävät vapaassa tilassa? Tuhot ovat jo nyt valtavia suurien räjähdysainemäärien vuoksi. Taloja on vaurioitunut, ihmishenget ovat joka päivä vaarassa lentävien kivien ja paineaaltojen vuoksi. Poliisi ei tutki asioita, koska ovat itse sotkeutuneet tai Sisäministeriö estää tutkimukset.
  Tutustukaa asioihin http://www.kotinet.com/veikko.tenkula Siellä esitellään tapaus, jossa ympäristön annettiin tuhoutua poliisin suosiollisella avulla. Ja valheet jatkuvat.

  Olin itse poliisina 35 vuotta ja viimeiset 15 vuotta rikostutkijana ylikonstaapelin vakanssilla. Jouduin itse silmätysten näkemään omien esimiesteni laiminlyönnit ja vääristelyt räjähdysainelainsäädännön valvonnassa ja ympäristörikoksissa yleensä. Rikosilmoituksessa olen tuonut esille sisäasianministeriölle, että tunnen suurta häpeää esimiesteni puolesta, jotka avustavat todella törkeissä vaarantamisrikoksissa välittämättä kansalaisten hengestä ja omaisuudesta.

  Oulaisissa 27.04.2010

  Veikko Tenkula Sanna Tenkula
  Ylikonstaapeli evp

  Vastaus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: